Uygulamalarım

UYGULAMAM.COM KULLANIM KOŞULLARI

‘uygulamam.com’adlı sitenin kullanım koşulları 18.05.2014 tarihinde güncellenmiştir. Uygulamam.com isimli sitenin işbu güncellemeden sonraki erişim ve kullanımında, kullanıcı, güncellenmiş kullanım koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. www.uygulamam.com adresinden erişilebilen bu web sayfası, mobil uygulamaların yaratılması adına oluşturulmuş bir platform olup, uygulamam.com tarafından yönetilmektedir. Lütfen web sayfasına giriş yapmadan önce kullanım koşullarını dikkatlice okuyunuz. Kullanım şartlarını kabul ettiğinize dair kutucuğu işaretlemeniz, sözleşmeyi onayladığınız ve kullanım koşullarıyla bağlı olacağınızı kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Kullanım koşulları, misafir (kayıtsız) kullanıcılar dahil olmak üzere her kullanıcı için geçerlilik taşımaktadır. Koşulları kabul etmediğiniz takdirde, siteyi kullanmanız veyahut site içeriğine erişiminiz mümkün olmayacaktır. Uygulamam.com, 18 yaşın altındaki kişilerin kullanımına uygun değildir.

HİZMETLER

Uygulamam.com, site bilgileri, çeşitli araçlar, özellik ve işlevlerin yanı sıra pek çok mobil uygulama, ürün, servis, içerik oluşturmak, korumak, yönetmek, diğer kullanıcılar ile çeşitli programlar ve bloglar üzerinden etkileşim sağlamak ve bunları, internet ortamı, cep telefonları, tablet bilgisayarlar veya herhangi bir benzer platform yahut medya aracı üzerinden görüntülenebilmesine dair özellik ve işlevleri sağlar. Sözleşmede yer alan‘içerik’ibaresi; veri, bilgi, grafikleri, linkler, internet sayfaları, işaretler, görseller, yazılım ve kodlar, dosyalar, metinler, fotoğraflar, ses ve video kayıtları, görsel eserler, müzik eserleri, yazılı eserler ve besteler anlamına gelmektedir. Ayrıca, belirli hizmet ve içerik kullanımları, bir hakkın reddi, yasal bildirim, tıklama anlaşmalar veya başkaca hukuki anlaşmalara, yani kısaca ek koşullara tabi olabilir. Ek koşullar, sitede veya sitenin bölümlerinde yayınlanabilecektir. Bu bağlamda, belirli hizmetler, ek koşullar onaylanmadıkça kullanıcının erişimine açık olmayacaktır. Sözleşmenin esaslı koşulları ve kullanıcı tarafından onaylandığı takdirde ek koşullar, sitenin, servislerin ve içeriğin kullanımına dair kullanıcı ve site arasında hukuki anlamda bağlayıcılık teşkil edecektir. Sözleşmenin esaslı koşulları veya ek koşullar bakımından ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık yahut içerik ile ilgili herhangi bir tutarsızlık durumunda ‘ilave şartlar’ yürürlük kazanacaktır. Sözleşme kapsamında sunulan hizmetler bakımından herhangi bir mecburiyet kapsamında olmamak ve verilecek destekle ilgili herhangi bir yanıt süresi taahhüt etmemek koşuluyla uygulamam.com her türlü teknik destek veya yönlendirmeyi sağlayabilecektir.

SİTE VE SERVİSLERE ERİŞİM VE KULLANIM

İşbu sözleşmeyle siteyi kullanım izni; (i) Sözleşme şartlarına uyumluluk, (ii) Siteden önceden izin almaksızın içeriği kopyalamama, dağıtmama veya sitenin herhangi bir kısmını değiştirmeme, (iii) İstenmeyen veya izinsiz reklam, spam, zincir mail vb. göndermeme ve (iv) Sunucuları veya ağları bozacak, zarar verecek eylemlerde bulunmama koşullarıyla sağlanmaktadır.

Sözleşmeyi kabul eden kullanıcı;

(i) siteye erişim ve kullanıma devre dışı olarak zarar vermemeyi, sitede mevcut hesaplara, bilgisayar sistemlerine, ağ bağlantılarına erişimi engelleyecek, zarar verecek eylemlerden kaçınmayı,

(ii) site, hizmetler ve içeriğe yetkisiz şekilde erişim sağlamayacağını taahhüt eder. Kullanıcı işbu sözleşme ile ayrıca, siteyi, sitede mevcut hesaplar, bilgisayar sistemleri veya ağların düzgün çalışmasına engel olacak her türlü müdahale girişimi veya eylemden kaçınır.

Parola korumalı alanlar ve güvenli alanlar yalnızca yetkili kullanıcıların kullanımına açıktır. İşbu sözleşme ile kullanıcı, hayatın olağan akışı kapsamında normal bir kullanıcının üretebileceğinden daha fazla ‘talep içeren mesaj’ yollanmasını sağlayan herhangi bir otomatik sistem, robot, örümcek, tarayıcı, çevrimdışı okuyucu ve bu amaca hizmet eden başka herhangi bir sistem kullanmayacağını taahhüt eder. Uygulamam.com, site içeriğinin kamuya açık aranabilir indekslerini oluşturabilmek adına, sitedeki materyallerin kopyalanması için genel arama motorlarına izin verebilirse de içeriğin hiçbir şekilde önbelleğe kaydedilmeyeceğini yahut arşivlenmeyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı, bu sözleşme ile, sitede mevcut hesap isimleri ve elektronik posta adresleri dahil olmak üzere kişilere ait ayırt edici herhangi bir veriyi ve sitedeki iletişim sistemlerini toplamamayı, kaydetmemeyi, ticari bir amaçla kullanmayacağını, ayrıca, kullanıcılarla ilgili açık bilgileri, kişileri herhangi bir ticari amaca yönlendirmek amacıyla kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Hizmetlerin ticari kullanım izni, ayrıntılı olarak hizmetin türü ile belirtilmiştir. Sitenin ve/veya hizmetlerin tüm ticari kullanımları sözleşme şartlarına ve bu hizmetlere ilişkin özel şartlara uygundur. İzinsiz çerçeveleme ve siteye ait bağlantının izinsiz yahut yasadışı kullanımı dahil olmak üzere, site içeriği, hizmetler veya bunların herhangi bir biçimde izinsiz kullanımı, sözleşme şartlarına aykırılık teşkil etmektedir.

SİTEDEKİ HESABINIZ

Sitenin özelliklerine erişim amacıyla kullanıcı tarafından bir hesap oluşturulması gerekmektedir. Kayıt aşamasında uygulamam.com tarafından istenilen, kendiniz hakkındaki gerçek, doğru, güncel ve tam bilgileri sağlayarak oluşturulduğu taahhüt edilen hesap ile kullanıcı, aynı zamanda bilgilerini korumayı ve güncellemeyi, hesap bilgilerini ve şifresini üçüncü kişilerle paylaşmamayı, mevcut yazılı bir izin olmaksızın üçüncü bir kişinin hesabını kullanmamayı, başka birinin adıyla hesap açmamayı, kimlik bilgilerini yanıltıcı şekilde vermemeyi, kullanıcıları yanlış yönlendirecek şekilde başka bir kullanıcının kullanıcı adı, şifresi, gerçek adı, sesi, fotoğrafı, görüntüsü ve şahsi anlamda ayırt edilecek bir bilgisini kullanmamayı ve herhangi bir ortam üzerinden yaymamayı taahhüt eder. Kullanıcı hesap ve hesap bilgilerinin yanı sıra, hesabı ile ilgili olarak yapılan herhangi bir işlemde ortaya çıkacak yeni bir bilgi ve özellikle de şifresinin güvenliğini korumakla yükümlüdür. Kullanıcı hesabıyla ilgili herhangi bir güvenlik ihlali, izinsiz giriş yahut icazetsiz herhangi başkaca bir işlemin gerçekleştirildiğini fark ettiği anda uygulamam.com’a haber vermekle yükümlüdür. Aksi takdirde hesap veya şifrenin izinsiz kullanımı neticesinde firmanın uğrayacağı her türlü zarardan hiçbir sınıra tabi olmaksızın sorumlu olacaktır. Gerekli bildirimin yapılmaması durumunda firma, kullanıcı adı veya şifresi kullanılarak gerçekleştirilen işlemlerden dolayı kullanıcının uğradığı zarardan herhangi bir şekilde sorumlu tutulamayacaktır. Kullanıcı işbu sözleşme ile; hesabının, şifresinin veyahut herhangi bir hesap bilgisinin izinsiz kullanımı halinde derhal firmayı bilgilendireceğini taahhüt eder.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Kullanıcı, uygulamam.com’a ilişkin tüm hak, unvan ve sitede yer alan Hizmet ve İçerik bilgileri ve bunlara ilişkin kullanımların 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine tabi olduğunu bilerek, buna göre hareket eder. Uygulamam.com‘Fikri Mülkiyet Hukuku’ kapsamında buluşlar, tür-tasarım hakları, faydalı modeller, benzeri buluşlar, telif, ticari marka, hizmet markası, ticari isim, ticari kıyafet, logo, ticari sır, gizlilik, patent, anlamında ilgili kanun kapsamında haklara sahip olup, bu haklara aykırılık teşkil edecek herhangi bir hukuki düzenleme yahut sözleşme yapılamaz.

KULLANICI GÖNDERİLERİ

Sitenin mesaj panoları, bloglar, forumlar, yorum kısımları gibi bazı bölümleri kullanıcılara ve ziyaretçilere site kapsamında gönderimlerde bulunma, yayınlama, aktarma, bilgi değiş tokuşu, fikir, görüş, fotoğraf, görsel, video, müzik, müzik bestesi, ses kayıtları yaratıcı çalışmalar, başkaca veriler, mesajlar, aktarımlar ve kullanıcının zevklerine dair paylaşımlarda bulunma imkanı tanımaktadır.

KULLANICI GÖNDERİM LİSANSI

Kullanıcı, sitenin herhangi bir kısmında gönderi paylaşarak veya bir gönderiyi yükleyerek, bu verinin sözleşme şartlarına uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmiş olur. Ayrıca kullanıcı, gönderilerin üzerinde uygulamam.com bakımından daimi, feshedilmez, sınırsız, global, devredilebilir ve telif ücreti talep edilemeyecek haklar bulunduğunu şu hususlarda kabul eder; kullanıcı veyahut başkaca bir kişi ya da kurumun icazetine tabi olmaksızın ve tazminat veyahut telif ücreti ödemeksizin dağıtmak, çevirmek, yayınlamak, uyarlamak, değiştirmek, lisans almak, türev oluşturmak, kopyalamak, ekran çoğaltmak, kullanmak, sergilemek, tanıtımını yapmak, arşivlemek, kaydetmek, yorumlamak, etiketlemek, aktarmak, düzenlemek, görsel materyallerle birleştirerek senkronize etmek, mevcut veya henüz var olmayan teknolojik gelişmeleri materyal üzerinde kullanmak, farklı form ve biçimlerdeki diğer çalışmalarla birleştirmek, global olarak her türlü medya ortamında, eğlence, haber, reklam, tanıtım, pazarlama, ticari amaçlar dahil olmak üzere her türlü amaçla kullanmak.

KULLANICININ PAYLAŞIMLARI BAKIMINDAN HAKLARI

Kullanıcı işbu sözleşme ile şu hususları kabul eder;

(i) Kullanıcının gönderim lisans devriyle ‘Kullanıcı Gönderi Lisansı’nı firmaya devretme hak ve yetkisi vardır

(ii) Kullanıcı Gönderi Lisansı uyarınca verilen haklar firmanın uygulama hakları ve üçüncü kişilere ait hakları ihlal etmeyecektir

(iii) Kullanıcı Gönderi Lisansı uyarınca sahip olunan manevi haklardan yasanın izin verdiği azami ölçüde feragat edilir. Ayrıca kullanıcı, gönderinin kendisi tarafından oluşturulmuş yahut yaratılmış olduğunu veya lisans devri bakımından eser üzerinde tüm hak ve yetkileri haiz olduğunu kabul ve taahhüt etmiş olur.

(iv) Kullanıcı işbu sözleşme ile, gönderinin, herhangi bir telif hakkını ihlal etmediği, üçüncü bir kişi ya da kuruluş bakımından onur, haysiyet kırıcı nitelikte olmadığı, özel hayatın gizliliği ve ticari itibar dahil olmak üzere herhangi bir hakkı ihlal etmediğini taahhüt eder.

(v) Gönderinin, kullanıcının kendisi haricinde başka şahısların görüntü, fotoğraf yahut videolarını içermesi durumunda kullanıcı, gönderiyi uygulamam.com site içeriğinden paylaşmasından evvel gönderinin, daimi anlamda mevcut veya henüz namevcut herhangi bir teknolojik, bilişimsel platform yahut global medya üzerinden kullanımı,aleniyeti ve herhangi bir şekilde istifadesine yönelik olarak, gönderi kapsamında görüntü, fotoğraf yahut görsel/işitsel kaydı bulunan üçüncü kişilerin icazetinin alınmış olduğunu taahhüt eder.

(vi) Paylaşılan gönderinin, kullanıcının birinci dereceden altsoyu sıfatını haiz olmayan 18 yaşın altında yahut kısıtlı bir şahsın görüntü veya kaydını içermesi durumunda, kullanıcı tarafından bu şahsın velisi yahut yasal vasisinden icazet alınmış olması gerekmektedir.

(vii) Kullanıcı, kullanıcı gönderim lisansı bakımından gönderi üzerindeki hakları işbu sözleşmedeki şartlara tabi olacak şekilde haiz olmaya devam eder. Sözleşme hükümleri, kullanıcının söz konusu devir yahut satış işlemi ile ilgili olarak uygulamam.com’u bilgilendirmediği takdirde, şahsa ait görünen hesapla ilgili olarak yapılan işlemler, devri yahut satışı gösteren kullanıcı bakımından uygulamam.com karşısında bağlayıcılık teşkil edecektir. Kullanıcının devretmiş yahut satmış olduğu hesabıyla ilgili olarak devir yahut satın alan üçüncü kişi ile arasındaki iç ilişki ve rücu ilişkisi uygulamam.com bakımından bağlayıcılık teşkil etmeyecektir. Sözleşme şartlarına bağlı olmak kaydıyla, gönderi kullanım haklarının kullanıcı tarafından üçüncü bir kişi yahut kuruluşa satılması yahut telif haklarının devredilmesi bakımından engel teşkil etmez.

KULLANICININ GÖNDERİLER BAKIMINDAN MESULİYETİ

Kullanıcı, sitenin mesaj panosu, forum, blog sayfası, kendisi yahut başka bir kullanıcı tarafından oluşturulmuş bir uygulamanın içeriği dahil olmak üzere site kapsamında paylaştığı her tür gönderi ve içerikten münhasıran mesuldür.

Sitenin mesaj panosu, forum ve blog sayfaları aleni olup, kullanıcı, sitenin bu kısımları bakımından, paylaştığı veya yayınladığı içerik ve gönderilerin aleni olacağını, gizlilik taşımayacağını bilir ve kabul eder.

Kullanıcı, site kapsamında paylaştığı içerik ve gönderilerin paylaşımında dikkatli ve özenli olmakla mükelleftir. Kullanıcı, kendisi veya üçüncü bir şahsa ait tam isim, telefon numarası, adres gibi şahsi bilgileri paylaşmamalıdır. Uygulamam.com, kullanıcı tarafından bu şekilde ifşa edilen bilgilerin güvenliğini taahhüt etmemekte olup, bu şekildeki ifşaatların sonuçları kullanıcının şahsi sorumluluğundadır.

Ayrıca kullanıcı, diğer kullanıcı ve ziyaretçiler ile arasındaki etkileşim ve sonuçlarından münhasıran sorumludur. Uygulamam.com, izleme ve gözlemleme hakkı saklı kalmak üzere, kullanıcı ile diğer bir kullanıcı yahut ziyaretçi arasındaki uyuşmazlıkları çözümlemekle yükümlü değildir.

KULLANICI GÖNDERİLERİNİN MEŞRUİYETİ

Kullanıcı, paylaştığı gönderi ve içerik, ayrıca kendisine ait içeriğin dahilinde paylaşılmasına icazet verdiği farklı bir gönderi bakımından;

a) Kullanıcı, zincir yazışma ve çok katlı (ağ) pazarlama dahil olmak üzere, tüketiciyi koruma kanunu bakımından hileli ve yanıltıcı davranışlarda bulunmayacağını,

b) Herhangi bir şahsın güvenliği ve sağlığı, ulusal güvenlik ve kamusal sağlık bakımından bir risk yaratmayacağını ve herhangi bir soruşturma yahut icrai hukuk uygulamasına karışmayacağını

c) Yasadışı uyuşturucuyu teşvik, ihracat/ithalat kontrol yasalarını ihlal veya kumar yahut silah kaçakçılığı kapsamındaki eylemlerde bulunmayacağını

d) Yasaya aykırı şekilde hakaret, taciz, iftira, tehditkar, zararlı, kaba, müstehcen, saygısız, pornografik, tacizkar, ırksal, etniksel yahut cinsel ayrımcılığı haiz, saldırgan ve başkaca sakıncalı yahut suç kabul edilen eylemlerde bulunmayacağını, teşvik etmeyeceğini ve bu hususlar bakımından mevcut bir yerel, ulusal veya uluslar arası yasa veya yönetmeliği ihlal etmeyeceğini

e) Aşağıda belirtilenler dahil olmak üzere, üçüncü bir kişiye ait haklara karşı gelecek yahut ihlal edecek eylemlerde bulunmayacağını

1. Herhangi bir fikri mülkiyet hakkı ihlali

2. Özel hayatın gizliliği hakkı ihlali

3. Mülkiyet hakkı yahut sözleşmeden doğan hakların ihlali

4. Herhangi bir gizlilik yükümlülüğünü ihlal

f) Gönderi kapsamında herhangi bir virüs yahut başkaca bir zararlı içerik bulundurmayacağını, site ve siteye bağlı herhangi bir şebekenin içeriğini tahrif edici, zayıflatıcı, zarar verici veya üçüncü bir kişi yahut kuruluşun siteyi kullanımı ve tasarrufunu engelleyici herhangi bir eylemde bulunmayacağını

g) İnternet ortamında ‘flam, spam, flood, troll’ yahut benzeri isimlere sahip kullanımda aksaklıklara sebep olan, bu çeşit uygulama mekanizmalarını uygulamam.com kapsamında kullanmayacağı

hususlarını kabul ve taahhüt etmiştir.

KULLANICI PAYLAŞIMLARININ İZLENMESİ VE KALDIRILMASI

Kullanıcı, Kullanıcı Gönderim Lisansı ile uygulamam.com’a site içerisinde paylaşmış olduğu içerik veya içeriğin bir bölümünün kullanımı iznini vermeyi kabul eder.

Kullanıcı, işbu sözleşme ile, uygulamam.com’un gönderi yayınlama veya yayınlamama yahut gönderinin paylaşımı veya yayınlanmasından sonraki herhangi bir zamanda, bir gerekçe sunma yahut ihtarda bulunma mükellefiyeti olmaksızın site kapsamından kaldırma hususundaki yegane karar verme yetkisini kabul eder.

Kullanıcı, kendisi tarafından paylaşılan gönderinin iradi şekilde gönderildiğini, uygulamam.com ile arasında herhangi bir gizlilik anlaşması mevcut olmaksızın kabul eder. Ayrıca, uygulamam.com, site kapsamındaki bir içerik yahut paylaşımın üçüncü bir kişinin fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğine dair yasal şekilde bilgilendirdiği takdirde, söz konusu paylaşım yahut içeriğin tamamını site kapsamından kaldırma yetkisine sahiptir. Böyle bir durumda uygulamam.com, söz konusu ihlali eylemde bulunan şahıs veya şahıslar aleyhine olarak gerçekleştirilecek hukuki eylemlerde, hukuki mercilerle tam işbirliği içerisinde bulunacaktır.

KULLANICI GÖNDERİLERİ BAKIMINDAN TAZMİNAT

Kullanıcı, siteyi kullanımı esnasında, yanlış, ahlaka aykırı veya sakıncalı farklı kaynaklardan gelen maruz kalabileceği içerikler hususunda, işbu sözleşmeyle uygulamam.com aleyhine kanuni hakların kullanımı ve tazminat talep hakkından feragat etmiş olduğunu kabul eder. Gönderi ve içerikler ile ilgili tüm konularda, yasaların izin verdiği ölçüde uygulamam.com aleyhine eylemlerde bulunmaktan ve site aleyhine hukuki yollara başvurmaktan feragat eder.

Kullanıcı, işbu sözleşmedeki hususlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, mesaj panosu, blog, forum, kendi oluşturduğu uygulama üzerinde yahut sitenin herhangi bir kısmında yayınladığı, paylaştığı yahut yüklediği kullanıcı gönderisi ile, uygulamam.com’a, söz konusu içerik açısından, kendisinin gönderinin oluşturucusu olduğunun yahut gönderi üzerinde her türlü fikri mülkiyet yahut tasarruf hakkına sahip olduğunun, şu an bilinen yahut sonradan geliştirilecek her türlü teknolojik sistem üzerinden uygulamam.com tarafından, kendisinin katılımcı olarak tanımlanması için kullanılabileceğine izin verir.

MİSAFİR KULLANICI

Misafir kullanıcılar, kullanıcı hesabı alma ve sitenin işleyişi konusunda fikir edinmek amacıyla, yayınlanmak üzere çeşitli içerik ve yazıları uygulamam.com’a gönderebilirler. Uygulamam.com bakımından, gönderilecek içerikleri yayınlama yahut yayınlamama hakkı gerekçe gösterme mükellefiyeti olmaksızın saklıdır.

Ayrıca uygulamam.com, içeriğin sitede yayınlanmasını kabul ettiği takdirde, kabul sürecini takiben ve münhasıran karar verme yetkisine istinaden, herhangi bir ihbarda bulunmaksızın yahut gerekçe göstermeksizin yazıyı siteden kaldırma ve daimi şekilde silme hakkına sahiptir.

Gönderilen içeriğin yayınlanması uygulamam.com tarafından kabul edildiği takdirde misafir kullanıcı, kendi web sayfası yahut başkaca web sayfaları üzerinden uygulamam.com’a yönlendirme bağlantısı verebilecektir.

MİSAFİR KULLANICI LİSANSI

Misafir kullanıcının göndermiş olduğu içeriğin yayınlanmasına site tarafından karar verildiği takdirde, misafir kullanıcı ilk 60 günlük süre hariç olmak koşuluyla uygulamam.com’a tekelci olmayan ruhsat ve ayrıca kullanım konusunda daimi ve telif ücretsiz tasarruf hakkı verir.

Uygulama.com, misafir kullanıcının göndermiş olduğu içeriğin doğrudan yayınlanmasına karar verebileceği gibi, misafir kullanıcıdan yazıda değişiklik yapmasını talep edebilir. Bu hususta misafir kullanıcının değişiklik yapmak yahut yapmamak konusunda seçimlik hakkı mevcuttur. Ancak misafir kullanıcının, talep edilen değişiklikleri gerçekleştirmemesi durumunda uygulamam.com’un, içeriğin siteye kabulü ve yayınlanması hususundan vazgeçmesi hakkı saklıdır. Ayrıca uygulamam.com, değişiklik talebi üzerine misafir kullanıcı tarafından değiştirilen içerik ile ilgili olarak, içeriğin kabulünden sonraki dönemde sitenin kapsam ve gereksinimlerinin değişmesi halinde, önceden yayınlanması kabul edilen içeriğin site kapsamından kaldırılması hakkını saklı tutar. Misafir kullanıcı, önceden herhangi bir web sayfasında yayınlanmış gönderilerinin bulunması durumunda, söz konusu gönderiler ile ilgili bilgileri uygulamam.com’a arz etmelidir. Siteye arz edilen söz konusu içerikleri ile ilgili bilgiler, tamamen site yönetiminin editörel muhakemesine bağlı şekilde ek bilgi olarak yayınlanan misafir kullanıcı göndersine eklenebilecektir.

Misafir kullanıcı, uygulamam.com’a göndereceği içerikleri ile ilgili olarak şu hususları kabul ve taahhüt eder;

a) Gönderilen içeriğin kapsamı; tüm kullanıcılar için belirtilmiş sınırlama ve kurallara uyumlu olmak zorundadır

b) Gönderilen içerik, 1000 kelimeyi aşmamalıdır

c) Gönderilen içeriğin başlığı 10 kelimeyi aşmayacak şekilde düzenlenmek kaydıyla seçilmeli ve belirtilmelidir

d) Misafir kullanıcı göndermiş olduğu içeriğe eklenecek şekilde görüntü, resim, fotoğraf seçme hakkına sahip değildir. Site, bu amaçla kullanılacak fotoğrafları ve diğer eklentileri seçer ancak misafir kullanıcı, görüntünün seçimi konusunda önerilerde bulunabilir.

e) Misafir kullanıcı iletişim bilgilerini siteye arz etmekle mükelleftir.

İÇERİK KALDIRMA İSTEKLERİ

Mevcut herhangi bir içeriğin, telif hakkı ihlali içermesi sebebiyle kaldırılmasına yahut kaldırılan bir gönderinin telif hakkı ihlali içermemesine rağmen karışıklık veya hata sebebiyle kaldırılmış olması sebebiyle tekrar yayınlanmasına dair bulunulacak talepler ve talepler doğrultusundaki değerlendirmeler, uygulamam.com telif hakları kurallarına uygun olarak yapılır.

GİZLİLİK

Uygulamam.com, kullanıcılarının gizlilik haklarına önem verir. Kullanıcılar tarafından verilmiş bilgilere erişim, bilgilerin kaydedilmesi, kullanılması, arşivlenmesi ve paylaşılması ile ilgili hususlar sitede yer alan uygulamam.com gizlilik şartlarına tabidir. Kullanıcı siteyi, servisleri ve içeriği kullanarak, uygulamam.com’un gizlilik şartlarını kabul etmiş sayılır.

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SAYFALARINA BAĞLANTILAR

Site, servisler veya içerik, bağımsız üçüncü taraf web sayfalarına ait yahut söz konusu üçüncü taraf web sayfalarındaki içeriğe ilişkin başka bir üçüncü taraf web sayfasına ait bağlantılar içerebilir. Söz konusu üçüncü taraf web sayfaları yalnızca kullanıcı ve misafirler adına kolaylık yaratmak amacıyla sağlanmış olup, hiçbir şekilde uygulamam.com kontrolü altında bulunmamaktadır. Uygulamam.com işbu üçüncü taraf web sayfalarına ait herhangi bir bilgi yahut servis içeren bağlantılardan veya bu bağlantılarla ilgili olarak sonradan gerçekleştirilecek herhangi bir güncelleme ya da değişiklikten sorumlu değildir. Kullanıcı, işbu üçüncü taraf web sayfalarına ait bağlantılarla ilgili muhakemeyi kendisi yapar ve söz konusu bağlantılarla ilgili olarak doğabilecek zararlardan uygulamam.com’a rücu edemeyecek şekilde şahsen sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

DEĞİŞİKLİKLER VE UYARILAR

Uygulamam.com işbu sözleşmede yer alan şartları kullanıcıya herhangi bir ihtarda bulunma mükellefiyeti olmaksızın herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. Kullanıcılar, şartlarla ilgili herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığını periyodik olarak takip etmekle yükümlüdür. Gerçekleştirilecek herhangi bir değişiklik sitede yayınlanacak ayrıca sayfanın altında yer alan ‘son güncelleme tarihi’ ibaresi de site tarafından güncellenecektir. Güncellemeler yayınlandığı tarihten itibaren yürürlük kazanacaktır. Kullanıcı ayrıca, sayfanın altında yer alan ‘Hukuk’ bağlantısını tıklayarak son güncellemeler hakkında bilgi sahibi olabilecektir. Gerçekleştirilecek güncellemeler akabinde kullanıcının siteye erişiminin devamını sağlamak adına, güncellenmiş şartlara kullanıcı tarafından icazet verilmesi gerekecektir. Güncellenmiş şartların kullanıcı tarafından kabul edilmemesi durumunda, kullanıcıya yalnızca üyeliğin sona erdirilmesi konusunda siteye müracaat hakkı tanınmıştır. Uygulama.com kullanıcıya önceden bildirim mükellefiyeti mevcut olmaksızın herhangi bir zamanda site ile ilgili her türlü değişikliği gerçekleştirme, modifiye etme, sitenin belli bir bölümünün yayınını durdurma yahut yayınına son verme haklarını saklı tutar. Bu tür değişikliklerin yapısı gereği rahatsızlık ve aksaklıklara neden olabileceği düşünüldüğünde, kullanıcı, söz konusu değişikliklerden kaynaklanabilecek herhangi bir rahatsızlık yahut aksaklığın sebep olabileceği sonuçlardan sitenin sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

SİTE VE HİZMETLERE ULAŞIM

Site, servis ve hizmetlerin kullanılabilirliği ve işlevselliği üçüncü şahıslar tarafından sağlanan yazılım, donanım ve iletişim ağları gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. İnsan eliyle oluşturulan bu tür faktörlerin yüzde yüz hatasız çalışmayacağı aşikardır. Bu sebeple, uygulamam.com, site ve hizmetlerin daima kesintisiz veya hatasız çalışacağını ve kendi sorumluluk ve denetiminde olmayan bu tür bağlantı sorunları bakımından siteye erişimin her an sağlanabileceğini taahhüt etmez.

YÜRÜRLÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA FESHEDİLMESİ

Uygulamam.com herhangi bir ihbarda bulunma mükellefiyeti bulunmaksızın, aşağıda belirtilen hususlar ile ilgili haklarını saklı tutar;

a) Herhangi bir nedenle site servisler ve içeriği yahut bunların bir bölümünü değiştirmek, askıya almak veya sona erdirmek,

b) Site servisler ve içerik yahut bunların bir bölümüyle ilgili olarak değişiklik yapabilme veya bu hususların bağlı olduğu şartlarla ilgili değişiklik yapmak,

c) Rutin ve rutin olmayan bakım, düzeltme ve diğer değişiklikleri gerçekleştirmek için gerekli olarak site, hizmetler ve içerik yahut bunların bir kısmının çalışmasını durdurmak,

GARANTİ FERAGATI

Site servis ve içerik erişimi mevcut ve mümkün şartlarda sağlanır. Uygulamam.com, site servis ve içeriklerin daima hatasız ve duraksamasız çalışacağını, erişim ile ilgili herhangi bir sakatlık olmayacağını taahhüdünü yahut kullanıcının siteye, servislere veya içeriğe erişimde sözleşme haricinde farklı, özel sonuçlara tabi olacağını kabul etmez. Site, önceden ihbar yükümü olmaksızın servis ve içerik dahilinde sağlanan her türlü veriyi değiştirme hakkını saklı tutar.

Uygulamam.com ilgili yasalar izin verdiği ölçüde, belirtilmiş yahut zımnen ima edilmiş her türlü garanti mükellefiyeti, belirli bir amaca uygunluk, bütünlük, kalite garantisi, güvenlik veya belli bir uyum yükümlülüğünü kabul etmediğini işbu sözleşmeyle kullanıcıya bildirmiş kabul edilir.

Uygulamam.com kullanıcının site, servisler ve içeriğe erişimi ile ilgili olarak herhangi bir üçüncü kişi yahut kuruluşun eylemleri ve davranışları veya bunların sonuçları bakımından doğabilecek herhangi bir zarardan sorumluluğu yahut tazminat yükümlülüğünü kabul etmez. Kullanıcı, işbu sözleşme ile site, servisler, içerik ve üçüncü taraf web sayfalarına ait, sitede yer alan bağlantıların kullanımı ve kullanımından doğabilecek maddi manevi her sonuç bakımından uygulamam.com’a rücu edemeyeceğini ve sonuçların kendi sorumluluğu dahilinde olacağını kabul eder.

Uygulamam.com kapsamındaki servis ve içeriklerin kullanımıyla ve kullanılmaması ile ilgili olarak kullanıcı kendi hür iradesiyle bağlıdır. Kullanıcı işbu sözleşme ile, yukarıda belirtilen hususlara ek olarak uygulamam.com’un, iletimde performansla ilgili hata, ihmal, kesinti, silinme, kusur, gecikme, bilgisayar virüsü, iletişim veya elektrik hattı arızası, hırsızlık, imha, içerik değiştirme, izinsiz erişim ve kullanım ile bunlardan kaynaklanabilecek herhangi bir zarardan, sözleşme ihlali, haksız fiil, ihmal içeren eylemler dahil olacak şekilde herhangi bir şekilde sorumlu olmayacağını kabul eder.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Uygulamam.com, sitenin kullanımı ile ilgili olarak yasalar tarafından yasaklanan hususlar dışında, hiçbir şekilde, doğrudan, dolaylı, özel, tesadüfi, arızi şekilde doğan cezai müeyyideye bağlı zarar yahut tazminattan, yalnızca bunlarla sınırlı olmamak üzere yoksun kalınan kar, hasılat kaybı, maddi olmayan zararlar ve malvarlığını ilgilendiren benzer konulardaki durumların şu hususlardan kaynaklanması durumunda sorumlu olmayacaktır;

a) Sitenin Google ve/veya Apple tarafından kullanılabilirliğinin sınırlandırılması ve/veya kullanılamaz hale getirilmesi,

b) Sitenin, servislerin ve içeriğin kullanılabilirliği yahut kullanılmazlığı

c) Sitenin, servislerin ve içeriğin kullanılabilirliği yahut kullanılmazlığından kaynaklı yedek mal ve hizmet tedarik maliyeti

d) Sitenin, servislerin ve içeriğin erişilebilirliği ile ilgili herhangi bir hata, teknik arıza yahut yavaşlık

e) Sitenin bir kullanıcısı veya kullanıcı adına hareket eden bir şahsın kusuru, bu kaynaktan gelen, kullanıcıları yanlış yönlendirebilecek şekildeki bir beyana yahut paylaşıma itimatı

f) Site, servisler ve içerik üzerinden gerçekleştirilen yahut teşebbüs edilen herhangi bir iletişim, etkileşim, anlaşma, sözleşme veya site, servisler ve içerik ile ilgili bu konudaki başkaca hususlar.

Herhangi böyle bir durumda kullanıcı, site ve servislerin kullanımı ve sonuçları bakımından kendi iradesiyle bağlıdır. Bu bölümde ve sözleşmenin diğer şartlarındaki sınırlamalar, istisnalar ve feragatler, uygulanacak hukukun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır.

TAZMİNAT

Kullanıcı, aşağıda sayılan hususlar bakımından uygulamam.com, çalışanları, müdürleri, acenteleri, lisansları, distribütörleri, temsilcileri, diğer yetkili kullanıcıları iştirakçi tüzel kişilerini, satıcılarını, servis sağlayıcılarını, tedarikçilerini, aleyhte bir hukuki işlem, zarar, yükümlülük, kayıp durumunda, vekalet ücretleri de dahil olmak üzere aşağıda belirtilen hususlarda müdafaa ve tazmin yükümlülüğüne sahiptir;

a) Kullanıcının site, servis ve içerik kullanımıyla ilgili kendi kullanımından dolayı gerçekleşen hususlar

b) Kullanıcının sözleşme koşullarını ihlalinden kaynaklı hususlar

c) Kullanıcının telif, mülkiyet, gizlilik hakları da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü bir kişiye ait herhangi bir hakkın ihlalinden kaynaklanan hususlar

d) Kullanıcı gönderisinin herhangi bir üçüncü kişi bakımından zarara neden olması durumu

Kullanıcı işbu sözleşme ile, herhangi bir aleyhe iddianın savunulması bakımından uygulamam.com ile sıkı işbirliği içerisinde olmayı taahhüt eder. Uygulamam.com kullanıcının tazmin yükümlülüğünün doğduğu hususlar bakımından, ayrı bir vekil vasıtasıyla kullanıcıya rücu etme hakkını saklı tutar.

KULLANICI HESABININ KAPATILMASI

Uygulamam.com, ihtar ve gerekçe bildirme yükümlülüğü olmaksızın, kullanıcı hesabı veya kullanıcının siteye, servislere ve içeriğe erişimini kısıtlayabilir, bekletebilir veya sonlandırabilir. Ayrıca uygulamam.com, kullanıcının kullanım koşulları ve ek şartlara ne derece uyduğunu dikkate almaksızın kullanıcının, siteye servislere ve içeriğe erişimini kısıtlayabilir, bekletebilir yahut engelleyebilir.

Kullanıcı işbu sözleşme ile uygulamam.com’un erişimle ilgili herhangi bir kısıtlama, bekletme, engelleme yahut sonlandırma eyleminden dolayı, kullanıcıya veya üçüncü bir kişi ya da kurula karşı sorumlu tutulamayacağını kabul eder.

Kullanıcı işbu sözleşme ile uygulamam.com tarafından hesabının sonlandırılması, bekletilmesi veya kısıtlanması durumunda, söz konusu hesap üzerinden sınırlandırmaya aykırı şekilde yahut farklı bir kullanıcı adıyla veya benzer şekilde giriş yapmaya çalışmayacağını taahhüt eder.

Kullanıcı işbu sözleşme ile, şartların kullanıcı tarafından herhangi bir şekilde ihlal edilmesi durumunun uygulamam.com’a karşı hukuka aykırılık ve haksız fiil teşkil edecek olması bakımından, firmaya giderilmesi güç zarar verilmesi ve maddi tazminatın yetersiz kalması durumunda ihtiyati tedbir ve hukuki başkaca önlem ve giderim yöntemlerinin uygulanabileceğini kabul eder.

Kullanıcı, kendisi tarafından sözleşme şartlarının ihlali durumunda, uygulamam.com’un başkaca bir kullanıcısı tarafından aleyhine başlatılacak işlemler hukuki işlemlerde, söz konusu diğer kullanıcının zararını, yargılama giderlerini, hükmedilecek vekalet ücretini karşılamayı taahhüt ve hakkı ihlal edilen kullanıcının uğradığı zararın tazmini bakımından talep hakkı olduğunu kabul eder.

Kullanıcı işbu sözleşme ile, sözleşme şartlarına uyulmaması bakımından kullanıcı veya üçüncü bir kişi lehine doğabilecek tazminat hakları bakımından uygulamam.com aleyhine herhangi bir talep hakkı doğmayacağı hususunu kabul eder.

YETKİ SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme ile ilgili hususlardan kaynaklanabilecek her türlü uyuşmazlıkla ilgili olarak Ankara Mahkemeleri ve Ankara İcra Daireleri yetkili olacaktır.

SON HÜKÜMLER

İşbu sözleşmede yer alan şartlarla birlikte Gizlilik Politikası şartları ve herhangi ek koşullar, kullanıcı ile uygulamam.com arasında belirlenmiş ve mutabakata varılmış tüm sözleşme şartlarını oluşturur. İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün yetkili ve görevli bir mahkeme tarafından kabul edilmemesi durumunda söz konusu hüküm geçersiz kabul edilecek ancak geçersizlik hususu sözleşmenin kalan hükümleri bakımından etkili olmayacaktır. Kullanıcı işbu sözleşme ile kabul edilen hak ve yükümlülüklerin ayrılmayacağı ve devredilemeyeceğini kabul eder. Söz konusu hak ve yükümlülüklerin ayrılması ve buna yönelik her türlü teşebbüs yok hükmünde olup geçersizdir. Sözleşmenin bölüm başlıkları yalnızca kullanıcı adına sözleşmenin daha rahat anlaşılmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiş olup işbu sözleşme tüm bölüm başlıkları ve içerikler dahil olacak şekilde tek parçadan oluşmaktadır. Sözleşmenin başlıklarla ayrılan bölümleri ayrı ayrı değerlendirilerek parçalanamaz veya devredilemez nitelikleri haizdir.